Градът | 27 Октомври 2010

Ще обменяме опит с Корея в строителството на транспортна инфраструктура

Обратно нагоре ↑