Градът | 20 Октомври 2010, 12:50

Правителството пренасочва за водни проекти неусвоени средства от бюджета