Градът | 19 Октомври 2010, 13:39

Повечето разходи за присъединяване на нови ВЕИ мощности да се поемат от инвеститорите