Градът | 19 Май 2010, 12:34

Възстановяването на икономиката е в ход