Градът | 27 Април 2010, 08:39

Българското участие в ЕКСПО 2010 остана без финансиране, може да се провали