Градът | 13 Април 2010, 14:54

Трайчо Трайков: Създаването на енергийна борса е първостепенен приоритет