Градът | 24 Февруари 2010, 08:05

Бизнесът поиска ускорена либерализация на енергийния пазар