Градът | 18 Декември 2009, 18:19

Народното събрание ще одобрява националната енергийна стратегия на България