Градът | 15 Декември 2009, 12:23

Ще спират временно проектите за възобновяема енергия