Градът | 29 Април 2009, 12:05

Четвърто заседание на Комитета за наблюдение на ОП Регионално развитие