Градът | 29 Март 2009, 10:08

Готови за най-лошото...