Градът | 02 Февруари 2009, 09:12

Общините бранят права, засегнати в устройствен закон