Facebook YouTube
Регистрация

Стартира конкурсът за идеен проект за реконструкция на бившата ТОПЛОЦЕНТРАЛА на НДК(обновена)

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.03.2017, Автор: Таня Тодорова
[2125 прочитания]

Снимка: toplocentralata.com

Днес, 9 март 2017 г., стартира конкурсът за преустройство на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура. Конкурсът е за идеен проект и е открит и анонимен. Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.
Организатори на конкурса са Столична община и асоциация WhAT.

[toplocentralata.com]

Международно жури ще оценява проектите, като ще избере три проекта-финалисти, които ще имат парична награда в размер съответно на 15 000, 10 000 и 5 000 лева. Отличеният като най-добър проект ще може да сключи договор със Столична община за възлагане на проектиране на инвестиционен проект.

Жури
Мая Лалич
Архитект, творчески директор и един от "двигателите" на центъра за независими изкуства и култура Mixer House в Белград. Част от екипа на Remiks Studio, които извършват реконструкцията на Mixer House от изоставен склад в активна културна институция.

Юхо Грьонхолм
Съосновател и партньор в ALA Architects, Финландия. Студиото стои зад поредица важни обществени сгради и реконструкции, включително 8 сгради за изпълнителски изкуства и култура, сред които Kilden Performing Arts Centre, Kuopio City Theatre, Lappeenranta City Theatre.

Оливие Бастен
Архитект, сценграф и бивш главен архитект на Столичен регион Брюксел. Съосновател на белгийското студио l’escaut, които работят на пресечната точка между архитектура, урбанизъм и сценография и са проектирали публични пространства и значими обществени сгради като National Theatre of Belgium.

Патрик Гигер
Швейцарски историк, куратор и културен мениджър. Директор на La Lieu Unique, национален мултидисциплинарен център за изкуство и култура в Нант, гост-куратор в Barbican Centre, Лондон и член на почетния съвет на Швейцария в Нант.

Янко Апостолов
Архитект и дизайн директор в нюйоркското архитектурно студио Cooper Robertson. Главен проектант на реконструкцията на Националната галерия Квадрат 500 (2011-2015) след спечелен конкурс. Представител на Камарата на архитектите в България.

Малина Едрева
Председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.

Христо Станкушев/
Веселин Димов
1 глас
Христо Станкушев (архитект) и Веселин Димов (режисьор) са представители на работната група от над 12 организации, които вече няколко години разработват модела за преосмисляне на Топлоцентралата като център за независими изкуства и култура.


Срокове:
02 май 2017Краен срок за задаване на въпроси
12 май 2017, 17:30Краен срок за предаване на проекти
май-юни 2017Журиране. Обявяване на победител

[toplocentralata.com]

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
- Да отразява градоустройствените изисквания за мястото и да има предвид транспортните и пешеходни потоци.
- Да се отчете факта, че сградата е разположена в парк и да се има предвид постоянния контакт с него. Да се вземе под внимание, че голяма част от посетителите на сградата ще ползват и парка в качеството му именно на парк.
- Да се даде решение за запазване на съществуващи белези на идентичност на сградата и средата (характерни графити, специфични детайли, материали или други белези по преценка на проектанта).
- Да се реши проблема с "невидимостта" на сградата. Да се разработи идея за маркер или визуално насочване на посетителите към сградата. Ако авторите смятат, че сградата трябва да остане "невидима", трябва да дадат концептуална обосновка за това.
- Да се осигури достъпна среда (около и в сградата) за хора с увреждания.
Цялата информация за този конкурс се публикува на уебсайта на НАГ - СО- sofia-agk.com и на официалния уебсайт на конкурса: toplocentralata.com
Пълната документация и повече информация може да намерите и с достъп до pds.bg - интегрирана база данни за актуалните проекти.

Конкурсната зона е разположена в пространството на Южен парк - II, граничи с кв. Иван Вазов. Кварталът и паркът са разделени от бул. "Петко Каравелов", а конкурсната зона е ограничена от запад от тупик, продължение на ул. "Емил Берсински".
[toplocentralata.com]

В имота се намират две едноетажни сгради (вж. схема 1). Основната сграда
(Сграда 1) се състои от три части:
• зала на топлоцентралата (1a)
• трафопост (1b)
• административно тяло (1c).
Второстепенната сграда (Сграда 2) има складови функции.

[toplocentralata.com]
И двете сгради са проектирани в края на 70-те години на ХХ в. и построени през 1982 г., по сглобяема конструктивна система за едноетажни промишлени сгради (ОКП) със скелетно-гредова конструкция.

План за транспортно-комуникационен достъп
Тъй като обектът се намира в паркова среда е нецелесъобразно въвеждане на автомобилно паркиране
в рамките на имота. Посетителите, пристигащи с автомобил, могат да паркират по бул. "Петко Каравелов" или в обособените паркинги в близост. На приземно ниво в границите на имота да се предвидят: 5 паркоместа за автомобили на хора с увреждания; паркинг за 30 велосипеда, както и достъп и място за маневриране.

[toplocentralata.com]

Топлоцентралата е идентифицирана като място с висок потенциал за развитие на независимия културен живот в София и е част от Стратегията за развитие на културата на София до 2023 г.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg