Facebook YouTube
Регистрация

Столична община се заема със зле стопанисваните сгради-паметници на културата. Интерактивна карта показва имотите

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 22.02.2017, Автор: Таня Тодорова
[1456 прочитания]
Къщата музия на Яворов е сред 7-те сгради, чиито собственици търпят санкции за недобро стопанисване. Фасадата на къщата бе реставрирана през лятото на 2016г., но сградата се нуждае от сериозно украпване. Това ще струва 3,4 млн. лв., обяви тогава министърът на културата Вежди Рашидов.

Къщата музия на Яворов е сред 7-те сгради, чиито собственици търпят санкции за недобро стопанисване. Фасадата на къщата бе реставрирана през лятото на 2016г., но сградата се нуждае от сериозно украпване. Това ще струва 3,4 млн. лв., обяви тогава министърът на културата Вежди Рашидов.
Фотограф: Анелия Николова

Интерактивна карта на зле стопанисваните сгради-паметници на културата представи Главният архитект на Столична община арх.Здравко Здравков.
Тя ще указва кои са рушащите се сгради с културно-историческа стойност на територията на столицата. Вече са предприети административни мерки и имуществени санкции към собствениците на първите 7 имота.

Основният ремонт на къщата-музей на Яворов ще струва 3,4 млн. лв.
Така оцени възстановяването на сградата през лятото на 2016 г. министърът на културата Вежди Рашидов. Тогава на тази емблематична културно-историческа ценност, над 100-годишнва история, бе направен козметичен ремонт на фасадата, част от покрива и на оградата.
Триетажна къща-музей Пейо К. Яворов, на столичната ул. "Г. С. Раковски" 136 бе отворена за кратко, но тя се нуждае от сериозно укрепване, препоръча тогава министърът на културата. В нея ще се помещава и Националният музей на литературата. Къщата е обявена за паметник на културата през 1979 г. На нейните собственици през 2014 г. е наложена санкция от 100 000 лв, която те все още обжалват., показва справка в новата интерактивна карта на НАГ-СО.

Сградите-паметници на културата, които се рушат, и за които СО е предприела мерки, са:
- "Голяма фабрична сграда" и "Група от две фабрични сгради" в комплекса "Захарна фабрика" попадащи в УПИ ІІ, кв. 15, м "НПЗ Захарна фабрика"
- "Къща-музей Пейо К. Яворов" триетажна жилищна сграда, УЛ. "Г. С. Раковски" № 136
- Жилищно-търговска сграда бул. "Стефан Стамболов" № 33
- Жилищно-търговска сграда бул. "Стефан Стамболов" 38Б
- Жилищно-търговска сграда бул. "Стефан Стамболов" № 47
- "Къщата на арх. Фингов" жилищна сграда, ул. "Шипка" № 38
- Жилищно-търговска сграда бул. "Македония" № 42, строена през 1912 година.

Местата, на които се намират другите сгради от новата интерактивна карта, както и типа наказателни процедури към техните собственици може да проследите тук.

Необходими са спешни мерки за финансово подпомагане на собствениците на такива сгради, категоричен е арх. Здравков, в своята презентация, публикувана на сайта на НАГ- СО.
Те са в четири направления - предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по ясни критерии, данъчни облекчения при инвестиране в сградата. право на общината на първи купувач, както и да се вземат крайни мерки спрямо имоти, оставени в риск .

Захарна фабрика е една от най-старите индустриални сгради на Балканите, строена през 1898 г. Още през 2009 г. управителят на "Ти Ей Би Риъл Естейт" Ефстратиос Катсалис бе глобен 100 000 лв. за лошо стопанисване на индивидуален паметник на културата от национално значение в архитектурния комплекс "Захарна фабрика".
Фотограф: Мария Съботинова

Наред с това, общината предлага нови, категорични законови промени както в Закон за устройството и застрояването на столичната община, така и в Закона за културното наследство.
Предложението е чл. 20 на ЗУЗСО да се измени така:
Който със свои действия или бездействия уврежда или създава опасност за увреждане на обекти на културно-историческото наследство, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.

В Закон за културното наследство да се въвъдат следните промени:
чл. 73. (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на констативния протокол кметът на общината в 14-дневен срок издава заповед, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
● чл. 76. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от държавата, съответно общината. (2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на заповед на: 1. министъра на културата - за недвижими културни ценности с категория "световно" или "национално значение"; 2. кмета на общината - в останалите случаи. (5) Въз основа на заповедта по ал. 2 върху имота се вписва законна ипотека в полза на държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях разноски.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg