Facebook YouTube
Регистрация

НАГ отхвърли проекта за разширение на сградата на бившето иранско посолство. Допитва се до гражданите

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.02.2017, Автор: Таня Тодорова
[1666 прочитания]

Фотограф: НАГ-СО

В Направление "Архитектура и градоустройство" е внесено заявление от "Агенция за дипломатически имоти в страната" ЕООД с искане за даване на разрешение за изменение на подробния устройствен план за имота, разположен на бул. "Васил Левски" № 77 (бивше посолство на Ислямска република Иран в София). Сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория "местно значение". Имотът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата – Жилищна зона "Център" /ж-2/, група 32.

Представено е обемно-устройствено проучване от ЕКСА,
с главен проектант арх. Константин Пеев, за запазване на фасадите на сградата
и оградата, надстрояването й с обеми на 2, 4 и 6 етажа и изграждане на ново тяло в двора на 8 етажа.

Министерство на културата е съгласувало обемно-устройственото проучване, като е допуснало нов обем в имотните граници на единичната недвижима културна ценност (ЕНКЦ), но е поставило изискване да не се допуска промяна на обемно-пространствените параметри и архитектурната характеристика на ЕНКЦ.
Искането за даване на разрешение за изменение на подробния устройствен план е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията и не е прието, тъй като проектното предложение не съответства на изразеното становище на Министерство на културата.

Направеното от собственика на имота предложение за изменение в подробния устройствен план касае едно от знаковите места в София и при обсъждането на окончателното решение на Направление "Архитектура и градоустройство" по казуса би следвало да бъде взето предвид и мнението на гражданите на София.

Предложените промени
Автор: НАГ-СО


Автор: НАГ-СО


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg