Facebook YouTube
Регистрация

Обновяват две професионални гимназии в Бургас за 6 месеца и 2.3 млн. лв. по ОПРР

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.02.2017, Автор: Лена Иванова
[897 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Изготвяне на технически проект, строителство и упражняване на авторски надзор (инженеринг) по обособени позиции е търгът, обявен от Община Бургас за механотехникума в Бургас и строителната гимназия "Кольо Фичето" в града.

Първата позиция е : "Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас", сградата е в жк "Братя Миладинови". Стойността на позицията е 915 478 лв. без ДДС., срокът е 210 дни. Това е първото техническо училище в Бургас, което надхвърли 90 години. Известно е като механото и е създадено от сина на прочутата Райна Княгина – Георги Дипчев. Много бургазлии свързват живота си с тази сграда.
Фотограф: Община Бургас

Втората е "Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и оградa, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"- Бургас", и тази сграда се намира в жк "Братя Миладинови".
Фотограф: Община Бургас

Работата по нея е за 1 026 456 лв. без ДДС, срокът също е 210 дни и включва повече дейности, отколкото обновяването на механотехникума. Ще бъде благоустроен районът около учебното заведение , включващо изграждане на парков кът пред училищните работилници и реконструкция на училищен двор към бул. "Ст. Стамболов", влагане на дървени беседка и пергола; пейки, цветарници и материали и съоръжения за часовете по учебни практики; декоративна растителност; затревяване и изграждане на живи плетове и храстова растителност; монтаж на настилка от различни материали; доставка и монтаж на градинско соларно осветление; изграждане на частична поливна система (капково напояване и хидранти). Ще бъде подменена настилката и оборудването на спортното игрище, отводняване на съществуващите сгради, дъждовната канализация. Ще бъде подменена и ажурната част на съществуващата метална ограда, а каменната й част ще бъде запазена. В прилежащото пространство ще бъде изградена дъждовна канализация.

Общата стойност на поръчката е 1 941 933.82 лв. без ДДС или 2 229 321 млн. лв. с ДДС.
Оферти се получават до 28 февруари 2017 г. Те ще бъдат отворени на 1 март 2017 г.

Проектът е с финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, Приоритетна ос 3: "Регионална образователна инфраструктура", процедура: BG16RFOP001-3.002 "ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg