Facebook YouTube
Регистрация

С 1,4 млн. лева ремонтират гимназия "Интелект" в Плевен

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.12.2016, Автор: Градът.бг
[703 прочитания]

Снимка: Община Плевен

Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа на 13 декември 2016 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ "Интелект" - Плевен", който ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР),

Стойността на проекта възлиза на 1 399 992 лв., а общата му продължителност е 30 месеца.
Предвидената подкрепа по ОПРР 2014 – 2020 г. е за подобряване на материално-техническата база и ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда на учащите се.

Интервенциите ще включват цялостно обновяване на образователната институция (включително прилежащите дворни пространства).
Съответните проектни дейности предвиждат прилагане на енергоефективни мерки съгласно направено обследване за енергийна ефективност, издаден сертификат за енергийни характеристики на сградата на ДФСГ "Интелект", както и на технически паспорт за същата след проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, с цел постигне клас на енергопотребление "C".

С изготвения инвестиционен проект ще се реализират СМР, водещи до топлинно изолиране на пода и външните стени, подмяна на дограмата (външна) с PVC дограма с двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло; топлоизолация на покрива чрез полагане на топлинна изолация; повишаване ефективността на отоплението чрез подмяна на горивната система и подмяна на част от тръбната инсталация; ремонт и реконструкция на ВиК инсталации; боядисване; ремонт на подови настилки, подмяна на осветителните тела в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурния салон; доизграждане на системата за видеонаблюдение на класни стаи и кабинети, ключови точки от коридори, стълбища, фоайета, училищния двор и спортните площадки.
Ще се осигури достъпна среда до и в сградата на образователната институция, като част от строително-монтажните работи чрез изграждане на вътрешен асансьор с три спирки, ремонт на съществуващата рампа за хора в неравностойно положение, както и адаптиране на част от съществуващите санитарни възли в такива, достъпни за хора с увреждания.

Ще се проведат мероприятия по вертикалната планировка на ДФСГ "Интелект", целящи ремонт и възстановяване на оградите на дворното пространство, в т.ч. тези на игрища; ремонт на компрометирани участъци от прилежащите тротоари и частична подмяна на настилките на футболното, баскетболно и волейболно игрища, оформяне достъпа до тях; облагородяване на дворното пространство чрез подобряване на алейната мрежа и възстановяване на цветни и тревни площи.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg