Сгради

Пазарът на индустриални имоти се раздвижва

За разлика от пазара на офис площи, за който е характерно значително развитие, изразяващо се в строителството на нови бизнес сгради и тяхното предлагане за продажба или отдаване под наем, то същото не е в сила за индустриалните имоти, производствени и складови площи, урегулирани поземлени имоти с промишлено предназначение. Според специалистите на пазара на недвижими имоти този сегмент не е достатъчно развит в България.

07 Март 2004

Страници

Обратно нагоре ↑