Сгради

НЕК обяви конкурс за обществена поръчка за строителен надзор на хидровъзел “Цанков камък”

Националната електрическа компания обяви търг за строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на хидровъзел “Цанков камък” и изместване на съществуващ път III-868 Девин - Михалково. Строително-монтажните работи за обектите, за които се организира процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор, се изпълняват по договори за проектиране, изработване, доставка, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на хидровъзел “Цанков камък” между НЕК ЕАД и австрийските фирми VA TECH-Hydro, Verbundplan и Alpine Mayreder Bau.

23 Януари 2004

Страници

Обратно нагоре ↑