Сгради

“Адрес” ЕООД и “Аристо” ЕООД са обслужващите дружества

На своето редовно заседание на 9 януари Комисията за финансов надзор издаде лиценз на “Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост” АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел) да извършва следната дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Законът за дружествата със специална инвестиционна цел (ДВ, бр.

04 Февруари 2004

Страници

Обратно нагоре ↑