Сгради

Проектирането да се възлага чрез конкурс

Европейските директиви при възлагането на обществените поръчки разясни в началото на своята лекция пред архитекти Петър Чавов, съветник по присъединяване в МС. Като представител на германската фирма, която изпълнява у нас проект за побратимяване по програма ФАР “Подкрепа в осъществяването на реформата в системата на обществените поръчки в България”, той разясни политиката на Германия в тази област.

07 Юли 2003

Страници

Обратно нагоре ↑