Сгради

МРРБ обяви приоритетите си за 2003 г.

Министър Валентин Церовски представи своите заместници Приключване на преговорите с Европейския съюз по глава 21 - “Регионална политика”, по време на гръцкото председателство на Евросъюза; активизиране на дейността на МРРБ по предприсъединителните програми на ЕС и за изпълнение на концепцията за преминаване към децентрализирана система за изпълнение на проектите по програма ФАР и ИСПА, приета от МС през август 2002 г. ; активизиране на работата по инфраструктурните проекти; повишаване на ефективността от дейността на търговските дружества в системата на МРРБ, като се оптимизира държавното участие в тях; разработване на законова база на концесионирането, са петте приоритета на МРРБ за 2003 г.

19 Януари 2003

Страници

Обратно нагоре ↑