Сгради

25% от офисите в новите бизнес центрове в столицата не са заети

Независимо че размерът на неусвоените офис площи в новите административни центрове в столицата e една четвърт от тях, установилата се през последните няколко години трайна тенденция към нарастващо търсене на парцели в централните райони на столицата за изграждане на нови офис сгради запазва своите параметри. Повишеният интерес от страна на инвеститорите се свързва с очакванията за нарастващо търсене на офис площи с предстоящото приемане на страната ни в Европейския съюз и НАТО.

04 Август 2003

Страници

Обратно нагоре ↑