Сгради

Малки проекти до 50 000 евро ще кандидатстват по ТГС с Турция през 2003 г.

Тази година стартира фонд “Малки проекти” от бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Съвместният програмен документ за съвместната работа между двете страни по линия на ТГС трябва да бъде готов и подписан през есента на 2003 г.

16 Март 2003, 23:00

Страници