Сгради

Новият Закон за обществените поръчки ще приближи България до европейските правни стандарти

През септември 2001 г. у нас стартира twinning проект “Подкрепа в осъществяването на реформата в системата на обществените поръчки в България” с финансиране по програма ФАР с водещата роля на Германия.

30 Юни 2003, 00:00

Страници