Сгради

Три наредби по енергийна ефективност подготвят в МРРБ и АЕЕ

Три нови наредби по енергийна ефективност подготвят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) - Наредба за енергийно обследване на обекти и сгради, Наредба за енергийните характеристики на сгради и Наредба за енергийно сертифициране на сгради. Те ще подкрепят влезлия вече в сила Закон за енергийната ефективност.

27 Февруари 2004, 23:00

Страници