Сгради

“Петрол” АД, Централно управлениеобявява конкурси за:

“Петрол” АД, Централно управлениеобявява конкурси за: изготвяне на идеен и технически проект “Изграждане на нова автоестакада, реконструкция на резервоарния парк, технологични тръбопроводи и помпени станции в ПБ “Пловдив”. Телефон за допълнителна информация и получаване на задание 02/9690 334 - Кирил Стаменов.

12 Март 2004, 23:00

Страници