Сгради

Шест фирми са в късата листа

Шест фирми са одобрени в късата листа за проектиране и строителство на пречиствателната станция в Хасково: Athena - Гърция / Aquater - Италия, Biwater - Великобритания/Строително-предприемачески холдинг - България, Degremont - Франция / Gunal - Турция, Passavant Roediger - Германия / Zublin - Германия, PWT - Германия / Metis - Турция, TM. E.

12 Март 2004, 23:00

Страници