Сгради

Допълнителна финансова помощ за земеделието ще получи България

България ще получи допълнителна помощ за развитие на селското си стопанство, стана ясно на провелата се на 10 и 11 март конференция “Разширяването на ЕС: Устойчиво земеделие и политика за развитие на селските райони”. Цел на международната среща беше страните - кандидатки за членство в Евросъюза, да споделят проблемите си по изпълнението на програма САПАРД и да съгласуват нови мерки с реформата в Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС.

16 Март 2003, 23:00

Страници