Сгради

Обществени поръчки ще могат да се възлагат и без търг

Обществени поръчки ще могат да се възлагат чрез процедура на договаряне без обявление, когато става дума за доставка на борсови стоки по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника по прилагане на закона. Това реши парламентът, който прие на второ четене преди седмица текстове от Закона за обществените поръчки.

02 Април 2004, 00:00

Страници