Сгради

Развитие на полското строително законодателство и нормите на Европейския съюз

Промените на законовата база, свързани с привеждане в съответствие на строителната промишленост с изискванията на ЕС, са извършени в редица области, свързани с адаптиране, правни норми и технически спецификации на строителните работи в Полша. Основната правна регулация на строителната промишленост в Полша се определя от Закона за пространственото планиране, Закона за строителството и Закона за обществените поръчки.

14 Юни 2004, 00:00

Страници