Сгради

Подготвят отмяната на компенсациите за вредни условия на труд

Предстои компенсациите за работа при вредни и опасни условия на труд да бъдат отменени и да се изготви нова система за допълнително подпомагане на работещите в рискова среда. Въвеждането на тази система започнаха да обсъждат представители на правителството, работодателите и синдикатите. Основният проблем при сегашната ситуация е в принципа да се плаща за увредено здраве.

25 Октомври 2004, 00:00

Страници