Сгради

Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд ще ограничи злополуките и професионалните заболявания

Строителството е един от най-рисковите браншове както в Република България, така и в Европейския съюз. Поради тази причина за него е разработена отделна европейска директива в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), която е единствена по рода си и съдържа специфични за строителството разпоредби и изисквания.

15 Май 2004, 00:00

Страници