Сгради

Нови проекти по ФАР за 39 900 000 евро стартират през пролетта на 2004 г.

Според експертите на МРРБ усвояването на средствата от ЕС e процес на изграждане на капацитет за създаване на качествени и икономически ефективни проекти и в тази връзка програма ФАР представлява “генерална репетиция” за процесите, които трябва да се управляват след присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 г. Екотуризмът е първият нов проект в рамките на програма ФАР - Икономическо и социално сближаване, Финансов меморандум 2002, който ще стартира през пролетта и ще даде възможност на партньорски организации от цялата страна да кандидатстват за подкрепа на дейности, свързани с развитието на екотуризма в различни региони на България, информираха от МРРБ.

29 Май 2004, 00:00

Страници