Сгради

Вложените в КК “Слънчев бряг” средства повишават инвестиционния потенциал и интерес към курорта

В последните четири години инвестиции в хотели бяха съсредоточени предимно в източната част на КК “Слънчев бряг”. След приватизацията на бившите хотелски сгради и ресторантите в комплекса новите собственици предприеха инвестиционни програми за реконструкция, разширение и модернизация на съществуващата база, както и за изграждане на изцяло нови туристически обекти, отговарящи на съвременните изисквания в туризма.

12 Май 2003, 00:00

Страници