Сгради

Типовите договори на фидик издания 1999 година

Тъй като все по-голям брой строителни изпълнители действат в международен план, стандартните форми на договорите на FIDIC (Federation internationale des ingenieurs-conseils - Международния съюз на инженерите консултанти) стават все по-важни по целия свят. Те са предпочитани, тъй като позволяват прозрачност и предсказуемост на действията на всички страни, ангажирани в процеса на строителството, но са особено привлекателни за международните финансови институции заради точните и сигурни индикатори, обвързващи срокове, финансиране и крайни резултати.

06 Август 2004, 00:00

Страници