Сгради

МРРБ обяви търга за малки проекти България - Турция

На 26 октомври стартира съвместният фонд за малки проекти България-Турция, финансиран по програма ФАР- ТГС 2003 на Европейския съюз. Това е първата група проекти от трансграничното сътрудничество между България и Турция по програма ФАР. На основа на развитието им ще бъдат подготвени по-мащабни проекти за следващите години.

31 Октомври 2004, 23:00

Страници