Сгради

БДЖ търси изпълнител за доставка и монтаж на ескалаторите на Централна гара - София

Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за инженеринг - демонтаж на 13 съществуващи ескалатора, руско производство, изпълнение и доставка на 6 транспортни ескалатора, проектиране и изпълнение на строителни работи, необходими за монтажа на ескалаторите, монтаж на ескалаторите и оформяне на пространството около тях, доставка на 5 пътнически панорамни асансьора (1200 кг) с възможност за обслужване и на трудноподвижни лица, доставка на 1 пътнически панорамен асансьор за обслужване на трудноподвижни лица (630 кг), проектиране и изпълнение на строителни работи, свързани с монтажа на асансьорите, монтаж на асансьорите, узаконяване на ескалатори, асансьори и техните предпазни устройства, гаранционно обслужване на съоръженията, изработване на проект за организация и изпълнение на строително-монтажните работи. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 31.12.

16 Януари 2005, 23:00

Страници