Сгради

Дружествата със специална инвестиционна цел - алтернатива на традиционните начини за инвестиции в недвижима собственост

Интервю с Ралица АГАЙН - депутат от НДСВ, член на Комисията по икономическа политика и председател на подкомисията по инвестиции и капиталови пазари - Г-жо Агайн, какви цели са си поставили вносителите с приемането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ)? Целите на закона могат да бъдат обобщени в няколко групи: - учредителите на тези дружества ще могат по-мащабно да събират средства, които да се инвестират в недвижими имоти; - дава се възможност на по-дребните инвеститори да участват в изграждането и модернизацията на България чрез построяването на нови хубави сгради с различно предназначение; - законът е алтернатива за превръщането на спестяванията в инвестиции, които да носят доходи, и всеки гражданин да може да участва в тези процеси; - той е инструмент за равностоен доход при гарантиран професионален мениджмънт на средствата; - раздвижване на пазара на недвижими имоти и осигуряване в разумно бърз срок на синхронизация на цените на недвижимите имоти у нас, включително и земята, с европейските стандарти. - Какво представляват новият тип дружества, които се създават със Закона за ДСИЦ? - Краткото обяснение е, че с този закон се регулират публичните дружества, които ще събират пари от гражданите и от институционалните инвеститори и ще ги инвестират в недвижими имоти или в другата предвидена законова възможност - вземанията.

02 Юни 2003, 00:00

Страници