Сгради

Собствено участие до 40% изискват банките при кредитиране на недвижими имоти

Кредитирането на недвижими имоти обхваща всеки кредит, обезпечен с недвижимо имущество. В зависимост от източника на погасяване кредитите за недвижими имоти се делят на две основни категории които условно ще наречем “стандартни кредити” и “проектно финансиране”.

17 Май 2004, 00:00

Страници