Сгради

Новите европейски директиви за възлагане на обществени поръчки

В началото на тази година Европейският съюз постигна съгласие по отношение на новите правила за възлагане на договори за обществени поръчки. Европейският парламент ратифицира на 29 януари 2004 г. две нови директиви за регулиране на обществените поръчки (РОП) и те бяха публикувани на 30 април.

25 Октомври 2004, 00:00

Страници