Сгради

Държавен вестник, бр.115/30.12.2004 г.

База "Студентски общежития и столове и социално-битово обслужване на студентите" - Медицински университет, София, Студентски град "Христо Ботев", блок 40Б, ет. 1, 1700 София, България, телефон: (02) 62-30-82, факс: 02/629015, лице за контакти: Павел Георгиев. Описание на обекта на обществената поръчка: извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) в студентски общежития на база СОССБОС към Медицинския университет - София.

09 Януари 2005, 23:00

Страници