Сгради

“Щрабаг” ще строи 2 лота по ИСПА

Европейската комисия одобри предложените от тръжната комисия изпълнители за четирите лота, финансирани по програма ИСПА. До средата на юни ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители.

02 Юни 2003, 00:00

Страници