Сгради

Икономически ефективно ли е изграждането на бетонови пътища у нас?

Предвид новите изисквания на ЕС и НАТО към републиканската ни пътна мрежа, както и невъзможността на съществуващите и прилагани технологии в България да отговорят напълно на предизвикателствата, поставени пред ресорните структури, всички експерти от строителната гилдия си задават реторично въпроса, доколко условията в България позволяват използването на тези утвърдени по света и доказали многобройните си предимства технологии и каква е икономическата полза от замяната на вече утвърдените в страната ни методи за изграждане на пътища с най-новите технологии в пътното строителство в Европа. Анализ на разходите през жизнения цикъл на пътя (Life-cycle cost analysis) Най-ефективният метод за сравнение и икономически анализ на различните типове пътни настилки е анализът на разходите през целия жизнен цикъл на пътя.

01 Февруари 2004, 23:00

Страници