Сгради

Чака се нов устройствен правилник на Агенцията по кадастъра

В поредица от публикации в. ”Строителство Градът” даде възможност на представители от областта на геодезията и кадастъра да изразят становища за действащото в тяхната област законодателство, за практическото му приложение и взаимодействието между институциите в този процес, за мястото на кадастъра и имотния регистър в определянето на собствеността на гражданите и за подпомагане на инвестиционната дейност.

04 Септември 2004, 00:00

Страници