Сгради

Продуктовата сертификация - митове, и реалности, практически проблеми и решения

В. ”Строителство Градът” започва актуална и навременна дискусия относно изпълнението на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за което поздравявам екипа на вестника.

25 Януари 2004, 23:00

Страници