Сгради

МРРБ обяви търга по ВиК проект за райони с потенциал за туризъм

МРРБ покани 97 общини да участват в търга за подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма. Проектът е по ФАР-ИСС от 2003 г. По него се предоставя финансова подкрепа, адресирана към инфраструктурните проблеми и възможностите за подобрение (реконструкция, рехабилитация, ново строителство) на водоснабдителните и/или канализационните мрежи в районите с потенциал за развитие на туризма.

25 Октомври 2004, 00:00

Страници