Сгради

Предстои пълна инвентаризация на застроените терени по крайбрежието

Междуведомствена експертна група ще извърши пълна инвентаризация на застроените терени по черноморското крайбрежие, в националните курорти и защитените територии. След края на проверката резултатите ще бъдат обобщени в доклад, включващ и перспективите за развитие на все още незастроените свободни терени от Държавния горски фонд и Държавния поземлен фонд.

04 Февруари 2004, 23:00

Страници