Сгради

Наддаването за “Промишлени стоки”, Димитровград, започва от 190 хил. лв.

190 хиляди лева е началната цена на “Промишлени стоки” ЕООД, Димитровград, за което Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване. Продават се 100% от капитала на дружеството. Депозитът за участие в търга е 57 хил.

25 Октомври 2004, 00:00

Страници