Сгради

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове   Приет с № ПМС 203 от 16.10.

21 Декември 2003, 23:00

Страници