Сгради

Пазарът предопредели двоен ръст при жилищното строителство

Динамиката на пазара на недвижими имоти предопредели последвалото бурно развитие на пазара на инвестиционни проекти в строителството. Резултатът от това е близо двойното увеличение на обемите на новото жилищно строителство в страната през миналата година, сравнено с 2003 г. Тенденцията за увеличаване на инвестициите в изграждането на нови обекти се наблюдава от началото на 2002 г.

27 Февруари 2005, 23:00

Страници