Сгради

Процесът на сертификация

(Продължение от миналия брой)Ключова роля в процеса на сертификация е отредена на лицата за оценяване насъответствието (ЛОС), като първите от тях вече работят повече от две годинина пазара.При тяхната практика отново се откроиха двата подхода - контролният иуправленският. За съжаление до този момент привържениците на контролнияподход като че ли преобладават - достатъчно е да се съпоставят броят насертифицирани лица за оценяване на съответствието по EN ISO/IEC 17025:2000(дейността на лабораториите) и тези, сертифицирани по EN 45011 и 12.

21 Ноември 2004, 23:00

14 Ноември 2004, 23:00

Страници