Сгради

Четири имота в Стария Пловдив се обявяват на концесия

Община Пловдив откри четири процедури по предоставяне на особено право наползване (концесия) върху общински имоти в Стария град. Срокът наконцесионните договори варира от 15 до 35 години в зависимост отпредназначението на имота и необходимите капитални вложения в него. Изборътна кандидатите ще стане чрез присъствен конкурс.

09 Януари 2005, 23:00

Страници