Сгради

Ценообразуване на ВиК услугите според икономическите разходи

Цените като икономически инструмент за възстановяване на разходитеИкономическите разходи във водния сектор се разглеждат от различни аспекти. Първият е финансов и тогава говорим за капиталови разходи и разходи за дейност и поддръжка. Вторият е функционален и тогава се появява категорията “външни” разходи (за околна среда, за ресурси, социални разходи), които иначе са неотменна част от финансовите.

11 Април 2005, 00:00

Страници