Сгради

Осигуряване изискванията за пожарна безопасност на строежите - нормативната уредба и проблеми

Обществено-политическите промени след 1989 г., продължаващият вече 15 години преход към пазарна икономика и процесът на присъединяване на Република България към Европейския съюз поставиха сериозни предизвикателства и проблеми пред пожарната и аварийната безопасност в страната и в частност при проектирането и строителството на сгради и съоръжения. За разлика от многото социално-икономически дейности, по които се водиха преговори за присъединяването ни към ЕС, в сферата на пожарната и аварийната безопасност няма конкретни глави и други правила за приемането ни.

06 Март 2005, 23:00

Страници